Terminy siewu kukurydzy

Siew to niesłychanie ważny zabieg agrotechniczny w uprawie wszystkich roślin. Jednak w przypadku kukurydzy ma on szczególne znaczenie. Kluczowym zagadnieniem są terminy siewu kukurydzy, a także zapewnienie młodym roślinom optymalnych warunków do rozwoju.

Terminy siewu kukurydzy

Siew to niesłychanie ważny zabieg agrotechniczny w uprawie wszystkich roślin. Jednak w przypadku kukurydzy ma on szczególne znaczenie. Kluczowym zagadnieniem są terminy siewu kukurydzy, a także zapewnienie młodym roślinom optymalnych warunków do rozwoju.

Kukurydza – termin siewu 

Optymalne terminy siewu kukurydzy zazwyczaj przypadają na okres od  25 kwietnia do 5 maja. Jednak pewniejszym od kalendarza sposobem wyznaczenia terminu siewu kukurydzy jest temperatura gleby.

Możemy przyjąć, że do siewu kukurydzy typu flint potrzebujemy gleby o temperaturze wynoszącej mimimum 8°C, a kukurydza dent najlepiej będzie wschodzić w temperaturze minimum 10°C. Popularnym wskaźnikiem fenologicznym sygnalizującym odpowiednią do siewu temperaturę gleby, jest początek kwitnienia mniszka lekarskiego.

Warto jednak zwrócić uwagę na prognozy pogody i ryzyko znaczącego spadku temperatur po planowanym terminie siewu. Taki przebieg pogody może bowiem znacząco zahamować wschody, co nie pozostaje bez wpływu na wysokość plonów.

Przygotowanie gleby do siewu kukurydzy

Niezależnie od wybranej technologii uprawy gleby, jej przygotowanie do siewu kukurydzy to etap niesłychanie istotny dla uzyskiwanych wyników. Zabiegi uprawowe muszą przede wszystkim zapewnić odpowiednią wilgotność, pozwalająca na kiełkowanie nasion.

Jednak odpowiednio dobrane uprawki wiosenne wspomagają także nagrzewanie gleby. Z kolei prace jesienne mogą z powodzeniem wspierać ograniczanie presji chorób i szkodników.

Zwalczanie chwastów kukurydzy

Konkurencja chwastów na początkowym etapie rozwoju kukurydzy może drastycznie obniżyć plonowanie. Zatem odchwaszczenie plantacji kukurydzy powinniśmy wykonać jak najwcześniej. Jeżeli pozwala na to wilgotność gleby, warto sięgnąć po przedwschodowe rozwiązania herbicydowe.

Zastosowanie substancji o działaniu doglebowym pozwala skutecznie eliminować chwasty w najwcześniejszym stadium rozwojowym i chroni plantację przed zachwaszczeniem wtórnym. Jednak z uwagi na krótki czas na wykonanie takiego zabiegu i wymagania dotyczące uwilgotnienia gleby, nie zawsze jest to możliwe.

W przypadku powschodowego zwalczania chwastów w kukurydzy powinniśmy tak dobrać termin zabiegu, by jednocześnie jak najszybciej pozbyć się konkurencji z pola oraz wyeliminować chwasty wschodzące w różnych terminach.

Jaką odmianę kukurydzy wybrać?

Jednym z najistotniejszych etapów przygotowań do siewu kukurydzy jest wybór odmian. Nie istnieje jedna odmiana, która zapewni rekordowe plony w dowolnym miejscu i w każdych warunkach. Dlatego właśnie dopasowanie odmiany kukurydzy do możliwości stanowiska w tak dużym stopniu determinuje wysokość plonu.

Z wieloletnich badań prowadzonych przez COBORU wynika, że w poszukiwaniu wysoko plonujących odmian kukurydzy warto zwrócić się ku linii odmian Tropical Dent z hodowli Lidea. Wysoki potencjał plonowania, odmiany Tropical Dent zawdzięczają dobremu wigorowi początkowemu, wysokiej zdrowotności i dużej tolerancji na okresowe niedobory wody. 

Warto także wspomnieć, że odmiany kukurydzy Tropical Dent cechuje szybkie oddawanie wody w końcowych fazach rozwojowych, co przekłada się na istotne oszczędności na etapie suszenia ziarna.