Jak zdobyć certyfikat integrowanej produkcji rolnej?

Zarządzanie uprawami roślinnymi na duży wpływ na wydajność gospodarstwa. Dzięki odpowiedniemu podejściu można zwiększyć efektywność produkcji rolnej oraz uczynić ją bardziej ekologiczną. Ceny produktów rolnych pochodzących z takich gospodarstw są wyższe, ponieważ ich jakość też jest wyższa. Jak przygotować się do wdrożenia takich rozwiązań?

Integrowana produkcja rolna – na czym polega?

Prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin to jedno z wyzwań, przed którym stoją dzisiaj rolnicy. Nie jest to proste zadanie – trzeba jednocześnie dbać o wzrost roślin oraz ochronę środowiska. Odpowiedzią na potrzeby rolników jest integrowana produkcja roślin. To system zarządzania uprawami, który wykorzystuje najlepsze praktyki rolnicze i łączy je z nowoczesną wiedzą z tego zakresu. Jest to rozwiązanie przewidziane dla producentów owoców, warzyw i zbóż. Chcąc uzyskać odpowiedni certyfikat, warto odwiedzić https://iprcert.pl/.

Udział w szkoleniach z zakresu integrowanej produkcji rolnej pozwala na podniesienie wydajności gospodarstwa. Sprawia to, że praca na roli jest bardziej wydajna i efektywna. Posiadanie certyfikatu tego typu podnosi prestiż gospodarstwa i sprawia, że możliwa jest sprzedaż plonów po wyższych cenach. Dzieje się tak dlatego, że dzięki wdrożeniu rozwiązań IPR, żywność jest zdrowsza, a warzywa, owoce i zboża spełniają bardzo restrykcyjne standardy dotyczące jakości.

Jak uzyskać certyfikat integrowanej produkcji rolnej?

Proces uzyskiwania certyfikatu należy zacząć od złożenia odpowiedniego wniosku. Wcześniej jednak warto wziąć udział w odpowiednich kursach i szkoleniach, które podnoszą kompetencje rolników w zakresie uprawy różnego rodzaju warzyw. Szkolenia prowadzone są w zakresie upraw sadowniczych, warzywniczych i zbożowych. Przed uzyskaniem certyfikatu trzeba spełnić szereg wymagań. Jest to między innymi prowadzenie odpowiedniego notatnika, w którym będą znajdowały się wszystkie działania, jakie były podejmowane w określonym czasie.

Wszelkie lustracje upraw należy zapisywać w specjalnym notatniku. Przed nawożeniem gleby rolnik musi sprawdzić jej parametry i przeanalizować, jak dużo nawozów i jakiego rodzaju powinien zastosować. Potrzebne jest też przeprowadzanie różnego rodzaju analiz środowiskowych. Do wysiewu można stosować wyłącznie kwalifikowany materiał. Wszystkie opisane w metodykach IPR zasady higieniczne i sanitarne muszą być przestrzegane w sposób niezwykle restrykcyjny, a dodatkowo rolnik jest zobowiązany do dokładnego opisania wszystkich podejmowanych działań.

Dlaczego warto wdrożyć integrowaną produkcję rolną?

Uzyskanie certyfikatu integrowanej produkcji rolnej daje rolnikom kilka podstawowych korzyści – przede wszystkim mogą oni starać się o uzyskanie znacznie wyższych stawek za swoje płody rolne. Spełniają one niezwykle restrykcyjne normy dotyczące jakości. Z tego powodu są one mile widziane na rynkach, które są w stanie zapłacić więcej za produkty wysokiej jakości. Stawia to rolników w sytuacji, w której mogą oni zajmować się produkcją na większą skalę, lepiej zarabiać i skutecznie reinwestować środki uzyskane w ten sposób.

Dla gospodarstw rolnych, które uzyskały certyfikat IPR, otwarta jest droga do modernizacji i adaptacji, które pozwolą im wejść na zupełnie nowe rynki. To sposób na przestawienie produkcji opartej o ilość na taką, która opiera się przede wszystkim na jakości. Wyższe marże oznaczają większy zasób gotówki na reinwestycję. Zdobycie certyfikatu IPR to efektywny sposób na zabezpieczenie przyszłości gospodarstwa.