Rolnictwo regeneracyjne – (jeszcze) mało znane, ale (już) stosowane

Żyjemy w dobie dynamicznych i niekorzystnych zmian klimatu oraz negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne. Konieczne są zmiany, które powstrzymają degradację przyrody. Przykładem jest rolnictwo regeneracyjne.

Jego definicja nie jest szczególnie znana wśród rolników. Z artykułu dostępnego na portalu branżowym agronomist.pl: https://agronomist.pl/articles/rolnictwo-regeneracyjne-szansa-dla-planety-korzysci-dla-rolnikow wynika, że niemal 40% rolników nie ma pojęcia, czym jest ten rodzaj rolnictwa. Inaczej jest z praktykami – ponad 30% rolników stosuje 7 z 14 praktyk rolnictwa regeneracyjnego, zdefiniowanych przez Komisję Europejską.

To dobrze, bo rolnictwo regeneracyjne wiąże się z korzyściami dla rolników, ale przede wszystkim dla środowiska.

Praktyki stosowane w rolnictwie regeneracyjnym

Wśród praktyk rolnictwa regeneracyjnego wymienić można przykładowo:

  •         optymalne stosowanie nawozów i środków ochrony roślin,
  •         rezygnację z orki na rzecz uprawy bezorkowej,
  •         całoroczne okrycie gleby roślinnością z wykorzystaniem poplonów w płodozmianie,
  •         rozwój różnorodności biologicznej na polu, jego obrzeżach i w gospodarstwie.

W przypadku hodowli zwierząt praktyki regeneracyjne mogą polegać na:

  •         kontroli wypasu,
  •         używaniu odchodów zwierzęcych jako nawozu,
  •         karmieniu zwierząt gospodarskich odpowiednią żywnością,
  •         wykorzystywaniu zwierząt gospodarskich (np. ptactwa) do zwalczania szkodników.

Kredyty węglowe, czyli finansowa korzyść z rolnictwa regeneracyjnego

Omawiając korzyści płynące ze stosowania rolnictwa regeneracyjnego w Polsce, nie sposób pominąć zagadnienia kredytów węglowych i możliwości ich sprzedaży. Jeśli rolnik potwierdzi za pomocą odpowiedniego certyfikatu, że gleba, którą uprawia, ma zdolność wiązania dwutlenku węgla, będzie mógł sprzedać tzw. kredyt węglowy firmom, których działalność wiąże się z emisją tego gazu cieplarnianego do atmosfery. Rynek obrotu kredytami węglowymi już działa, warto zatem zainteresować się tą możliwością uzyskania dodatkowych korzyści finansowych.