Jak odpowiednio dobrać mieszadło śmigłowe? Urządzenia marki BIOX

Zatapialne mieszadła śmigłowe HYDRA i TURBO marki BIOX mają zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, rolnictwa i hodowli ryb. Często wspomagają proces oczyszczania wody lub ścieków. Aby działały w sposób najbardziej wydajny, efektywny i energooszczędny, muszą być dobrze dobrane i zamontowane. Ważne jest przy tym unikanie miejscowych przeciążeń i naprężeń. Zapobiega to uszkodzeniom mechanicznym mieszadła i innych elementów instalacji, a w efekcie wydłuża żywotność i bezawaryjną eksploatację urządzeń i całej instalacji. Jak zatem dobrać mieszadła zatapialne do gnojowicy, ścieków, wody i innych cieczy?

Dobierając mieszadło, trzeba uwzględnić:

 • rodzaj cieczy i jej właściwości (gęstość, lepkość, temperaturę, pH itp.);
 • miejsce, w którym ma pracować (rodzaj, wielkość, kształt zbiornika, jego ścian, przegród i innych elementów w nim umieszczonych);
 • zadania, jakie ma spełniać mieszadło (mieszanie, rozdrabnianie i homogenizacja cieczy, zapobieganie tworzeniu się zastoin i osadów, napowietrzanie, pompowanie cieczy, wspomaganie szczególnie wrażliwych procesów biologicznych oczyszczania wody lub ścieków itp).

Ostateczny dobór urządzenia zawsze warto uzgodnić z producentem.

Dobór mieszadła śmigłowego do rodzaju cieczy

Gęstość i lepkość, a także ilość mieszanej cieczy przekłada się na wymaganą moc urządzenia. W uproszczeniu można przyjąć, że im większą gęstość lub lepkość ma ciecz, tym większą moc powinno mieć mieszadło (lub mieszadła). Mieszadła HYDRA, których moc może osiągać do 2,2 kW, przeznaczone są do pracy w cieczach takich jak ścieki komunalne, osady, roztwory i mieszaniny wodne. Większe mieszadła TURBO o mocy do 5,5 kW przeznaczone są do pracy w szczególnie wymagających warunkach.

Właściwości cieczy a standard wykonania mieszadła

Mieszadła śmigłowe HYDRA i TURBO w wersji standardowej przystosowane są do pracy w zbiornikach wodnych (np. stawach rybnych), zlewniach, oczyszczalniach i przepompowniach ścieków komunalnych. Te wykonane ze stali kwasoodpornej (wykonanie specjalne) mogą być używane do mieszania cieczy o właściwościach (takich jak agresywność czy temperatura) odbiegających od spotykanych w większości biologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych.

Rodzaj cieczy a zabezpieczenia dodatkowe

Mieszadła pracujące w trudnych cieczach lub warunkach najczęściej wyposaża się w czujnik termiczny. Możliwe jest również zastosowanie innych zabezpieczeń.

Dobór i umiejscowienie mieszadeł BIOX w zależności od wielkości i kształtu zbiornika

Zarówno mieszadła HYDRA, jak i TURBO polecane są do małych i średnich zbiorników, przy czym do zbiorników zawierających trudniejsze ciecze lub narażonych na większe przeciążenia warto używać mieszadeł TURBO.

Dobierając i instalując mieszadło, trzeba uwzględnić zalecaną głębokość jego posadowienia (odległości od dna i powierzchni cieczy), a także wymaganą odległość od ścian, łuków, dyfuzorów napowietrzających (które miejscowo zmieniają gęstość cieczy) i innych elementów. Właściwe umieszczenie mieszadeł będzie zapobiegać tworzeniu się wirów (leja powietrznego), wibracji i turbulencji. Dzięki temu:

 • ograniczy naprężenia, obciążenia i uszkodzenia mechaniczne śmigieł (to wydłuża żywotność mieszadeł) oraz innych elementów instalacji;
 • zoptymalizuje wydajność urządzeń (brak spadków wydajności mieszadeł) i obniży zużycie energii;
 • będzie optymalnie wspomagać procesy oczyszczania biologicznego wody lub ścieków.

Aby zapewnić najwłaściwsze usytuowanie i montaż mieszadeł, firma BIOX oferuje odpowiednio dobrane elementy montażowe w tym przystawki kątowe, umożliwiające pochylenie mieszadła do dołu (to poprawia mieszanie warstw przydennych i zwiększa głębokość mieszania) oraz osprzęt taki jak prowadnice z wciągarkami.

Dobór zabezpieczeń dodatkowych do mieszadeł zatapialnych

Dodatkowe czujniki i zabezpieczenia chronią urządzenia przed awarią i wydłużają ich żywotność. Mogą też sygnalizować zużycie standardowych zabezpieczeń.

Wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika chroni urządzenie przed przekroczeniem bezpiecznej temperatury pracy. Jest konieczne dla mieszadeł:

 • których prędkość obrotową reguluje się za pomocą przetwornicy częstotliwości (falownika);
 • pracujących w cieczach o podwyższonej gęstości, lepkości lub temperaturze;
 • pracujących w ściekach o dużej zawartości zanieczyszczeń stałych, w szczególności włóknistych (co ważne – ścieki komunalne uważane są za normalne pod względem ilości tych zanieczyszczeń);
 • pracujących w miejscach narażonych na zwiększone obciążenia i naprężenia (nie tylko ze względu na rodzaj cieczy, ale i na zjawiska hydrauliczne);
 • narażonych na częste lub ciężkie rozruchy.

Ze względu na wysoki koszt ewentualnych napraw firma BIOX zaleca stosowanie wbudowanych zabezpieczeń termicznych szczególnie dla mieszadeł MZ HYDRA w wykonaniu KO (kwasoodpornym) oraz wszystkich mieszadeł MK TURBO.

Czujnik nadmiernej wilgoci w komorze silnika sygnalizuje pojawienie się przecieków, które trzeba naprawić.

Czujnik nadmiaru wody w komorze olejowej wskazuje na konieczność wymiany oleju i sprawdzenia stanu uszczelnień.

Decyzję o zamówieniu mieszadeł z dodatkowymi zabezpieczeniami lub bez nich zawsze warto skonsultować z doradcą.

Dobór mieszadeł do zadań specjalnych

Mieszadła HYDRA i TURBO dostępne są również w wersjach z wyposażeniem dodatkowym.

Jeśli mieszadło ma pracować w warunkach szczególnie zagrażających uszkodzeniami mechanicznymi (np. w pobliżu dna lub ściany zbiornika), warto wybrać model z osłoną śmigła, która dodatkowo zwiększa zasięg i sprawność mieszania.

Decydując się na urządzenie, które oprócz mieszania ma wspomagać napowietrzanie cieczy, można zdecydować się na model z nasadką napowietrzającą, działającą jak strumienica.

Z kolei mieszadła HYDRA i TURBO wyposażone w kryzy sprzęgające mogą przepompowywać duże ilości wody pomiędzy zbiornikami o wyrównanych poziomach.

Ostateczny dobór mieszadeł, ich wyposażenia i usytuowania zawsze należy uzgodnić z producentem. Firma BIOX służy bezpłatnym doradztwem w tym zakresie.