Ochrona fungicydowa rzepaku w okresie opadania płatka

Rzepak jest gatunkiem, który uprawia się przez blisko 11 miesięcy. W tym czasie wymaga licznych zabiegów umożliwiających uzyskanie wysokiego plonu.

Ochrona fungicydowa rzepaku w okresie opadania płatka

Rzepak jest gatunkiem, który uprawia się przez blisko 11 miesięcy. W tym czasie wymaga licznych zabiegów umożliwiających uzyskanie wysokiego plonu. Aktualnie omawiane rośliny znajdują się w fazie kwitnienia, co oznacza, że zbliża się zabieg na opadanie płatka w rzepaku.

Dlaczego zabieg na opadanie płatka rzepaku jest ważny?

Okres kwitnienia rzepaku przypada na czas dużej aktywności patogenów, które dokonują infekcji poprzez kwiaty. Dodatkowo opadające płatki są doskonałym podłożem do rozwoju grzybów. Płatki gromadzą się w rozwidleniach łodyg i u nasady liści, a przerastająca przez nie grzybnia penetruje tkanki roślin, dlatego pierwsze objawy zlokalizowane są w miejscu opadniętych płatków. 

Czynnikami sprzyjającymi infekcjom są wysoka wilgotność w łanie oraz uszkodzenia, np. spękania po przymrozkach. Ochrona w okresie kwitnienia jest niezwykle istotna, ponieważ kwitnienie trwa kilka tygodni, a rozwój chorób przez cały ten czas mógłby doprowadzić do ogromnych strat.

Choroby występujące w okresie opadania płatka w rzepaku

W okresie kwitnienia największe zagrożenie dla zdrowotności rzepaku z uwagi na możliwość zabrania największej części plonu występuje ze strony zgnilizny twardzikowej. Wśród chorób o dużym znaczeniu znajdują się również szara pleśń i czerń krzyżowych.

Zgnilizna twardzikowa

To jedna z najgroźniejszych chorób zagrażających rzepakowi w okresie kwitnienia. W tym czasie odnotowuje się najwyższe stężenie w powietrzu zarodników Sclerotinia sclerotiorium, które przyklejają się do opadających płatków rzepaku. Oprócz znajdujących się w powietrzu askospor uwalnianych z apotecjów rozprzestrzenianie zgnilizny twardzikowej może zachodzić za pomocą grzybni wyrastającej ze sklerocji, które powstają wewnątrz łodyg, skąd trafiają do gleby i w niej zimują. Sklerocja to struktury przetrwalnikowe w formie czarnych twardych tworów przypominających zbite grudki ziemi. 

Straty związane z pojawieniem się zgnilizny twardzikowej mogą sięgać nawet 30–50%. 

Czerń krzyżowych

Choroba powodowana jest przez grzyby z rodzaju Alternaria. Jej pojawienie się na łuszczynach doprowadza do obniżenia liczby i masy nasion oraz ich osypywania. W miejscu plam tkanki przestają się rozwijać, co prowadzi do deformacji i pękania. Optymalnymi warunkami sprzyjającymi rozwojowi czerni krzyżowych są: temperatura 20–30°C, wilgotność min. 90% oraz zwilżenie roślin przez 9–18 godzin. Sprawca dodatkowo wytwarza toksyny, które zaburzają prawidłowy rozwój roślin, a także mogą się akumulować w nasionach.

Szara pleśń

Sprawcą tej choroby jest grzyb Botrytis cinerea, który jest typowym polifagiem. Choroba może się rozwijać przez cały sezon wegetacji rzepaku. Natomiast najgroźniejsze infekcje zachodzą w momencie jego kwitnienia i zawiązywania łuszczyn. Dochodzi wówczas do zamierania kwiatów oraz przedwczesnego pękania i osypywania się nasion. Rozwojowi choroby sprzyjają: temperatura 15–18°C, wysoka wilgotność i uszkodzenia roślin.

Oprysk na opadanie płatka w rzepaku

Ochrona rzepaku w okresie kwitnienia przeważnie sprowadza się do jednego zabiegu fungicydowego, wykonywanego w momencie opadania pierwszych płatków. Coraz częściej jednak rozkłada się ją na dwa etapy. 

Intensywność ochrony zależy od przebiegu pogody oraz warunków uprawy rzepaku. Najgroźniejszy patogen dla kwitnącego rzepaku – Sclerotinia sclerotiorum, czyli sprawca zgnilizny twardzikowej – może dość długo uwalniać askospory, które z wiatrem roznoszone są na uprawy rzepaku. Wówczas jednorazowe zastosowanie fungicydu może nie zabezpieczyć roślin przed infekcją. Na szczęście drugi zabieg fungicydowy można połączyć z ochroną insektycydową nakierowaną na szkodniki łuszczynowe.

Kiedy wykonać zabieg na opadanie płatka rzepaku?

Termin zabiegu na opadanie płatka w rzepaku ma wąskie okno zabiegowe. Oprysk na opadanie płatków w rzepaku powinien mieć miejsce od chwili, gdy 50% kwiatów jest już otwartych, maksymalnie do opadania pierwszych płatków. Rzepak znajduje się wówczas między fazą żółtego pąka (BBCH 59) a pełnią kwitnienia (BBCH 65). 

Przy strategii dwuzabiegowej pierwszy oprysk najczęściej jest wykonywany w fazie BBCH 61, a drugi w fazie BBCH 69–73.

Sprawdzony fungicyd na opadanie płatków w rzepaku

Zabieg na opadanie płatka w rzepaku to jeden z najistotniejszych kroków do udanego plonowania. Jaki środek na opadanie płatków rzepaku osiągnie najlepsze efekty? Znakomite rezultaty uzyskuje fungicyd Pictor® 400 SC. W produkcie połączono działanie dwóch substancji o zróżnicowanym mechanizmie działania, którymi są boskalid i dimoksystrobina. 

Zastosowanie środka Pictor® 400 SC da nam nie tylko znakomitą zdrowotność łanu rzepaku – jednocześnie przyniesie poprawę kondycji i witalności roślin. Pictor® 400 SC jest bowiem propozycją z gamy produktów z efektem AgCelence®, który wpływa na redukcję wydzielania etylenu, co ogranicza przedwczesne starzenie się roślin i umożliwia pełne wykorzystanie potencjału plonowania. Dzięki jego działaniu dochodzi ponadto do zwiększenia zawartości chlorofilu w liściach i łuszczynach, co prowadzi do efektywniejszej fotosyntezy. Pictor® 400 SC stymuluje również odporność na czynniki stresowe oraz ogranicza pękanie łuszczyn i przedwczesne osypywanie się nasion. Uzyskujemy więc zwiększoną efektywność fotosyntetyczną, co umożliwia zwyżkowanie plonu.

Pictor® 400 SC cechuje elastyczny termin aplikacji. Środek na opadanie płatków w rzepaku może być stosowany zapobiegawczo lub interwencyjnie w momencie zaobserwowania pierwszych objawów choroby. Zaleca się aplikowanie fungicydu Pictor® 400 SC w terminie od fazy zielonego pąka do fazy pełni kwitnienia (BBCH 50–65) w dawce 0,5 l/ha. Jedynie w przypadku zagrożenia czernią krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia 4–8 łuszczyn na roślinie rzepaku (BBCH 75–78).

Długotrwała skuteczność fungicydu Pictor® 400 SC zapewnia doskonałą walkę ze zgnilizną twardzikową, ale i zagrożeniami występującymi w późniejszym czasie, czyli czernią krzyżowych i szarą pleśnią. 

Z fungicydem Pictor® 400 SC otrzymujesz:

— skuteczną i długotrwałą walkę z chorobami;

— odporność na warunki stresowe;

— lepsze wypełnienie łuszczyn i ograniczone osypywanie;

— wyższe plony lepszej jakości.