Nawożenie azotem z powietrza w gospodarstwie ekologicznym

Wiązanie azotu atmosferycznego przez bakterie to naturalny proces, w wyniku którego niedostępny dla roślin azot z powietrza transformowany jest do formy amonowej, którą rośliny mogą bez problemu przyswajać. I ten naturalny proces może być doskonałym źródłem azotu w gospodarstwie ekologicznym.

Nawożenie azotem z powietrza w gospodarstwie ekologicznym

Wiązanie azotu atmosferycznego przez bakterie to naturalny proces, w wyniku którego niedostępny dla roślin azot z powietrza transformowany jest do formy amonowej, którą rośliny mogą bez problemu przyswajać. I ten naturalny proces może być doskonałym źródłem azotu w gospodarstwie ekologicznym.

Jakie nawozy azotowe można stosować w gospodarstwie ekologicznym?

Produkcja ekologiczna wyklucza stosowanie w gospodarstwie sztucznych nawozów mineralnych i innych syntetycznych środków produkcji. O ile w przypadku fosforu czy potasu możliwe jest zastąpienie nawozów sztucznych naturalnymi kopalinami, o tyle w przypadku nawożenia azotem należy opierać się na produktach pochodzenia organicznego. Podstawowym źródłem azotu stosowanym w gospodarstwie ekologicznym są nawozy naturalne takie jak obornik, pomiot ptasi, gnojowica, gnojówka czy guano. Innym zwyczajowo stosowanym źródłem azotu w ekologii są różnego rodzaju komposty. Jednakże ich stosowanie jest obwarunkowane z jednej strony szeregiem ograniczeń legislacyjnych, zaś z drugiej ograniczoną podażą tych nawozów naturalnych w niektórych regionach. W szczególności widać to na przykładzie obornika, którego podaż po zapaści w hodowli bydła znacznie spadła.

Ekologiczne nawożenie azotem zapewnia także szeroka gama produktów organicznych, w których pierwiastek ten ma formę organiczną. To np. produkty oparte na aminokwasach czy różnego rodzaju hydrolizatach z odpadów produkcji roślinnej, czy zwierzęcej. Produkty te mogą być, jak tradycyjne nawozy naturalne, aplikowane doglebowo lub nalistnie. 

Ale czy rolnicy ekologiczni są więc skazani tylko na nawozy. Niekoniecznie, ponieważ są alternatywy.

Alternatywy dla nawozów naturalnych i organicznych

Inną grupą źródeł azotu powszechnie stosowanych w gospodarstwach ekologicznych są rośliny motylkowe uprawiane jako poplon lub międzyplon. Swoją zdolność do dostarczania azotu do gleby zawdzięczają one symbiozie z bakteriami zdolnymi do wiązania azotu. Jednakże rośliny motylkowe jako źródło azotu mają także swoje ograniczenia, ponieważ ich wydajność asymilacji azotu zależy m.in. od warunków pogodowych.

Jeśli mowa o mikroorganizmach to do wzbogacenia gleby w azot można także wykorzystać wolnożyjące bakterie azotowe, które bytują w glebie. Jednakże ich wydajność także zależy od warunków środowiskowych, w szczególności od temperatury i wilgotności gleby. Jednakże istnieje alternatywny produkt mikrobiologiczny, który zapewnia bezpośrednie zasilanie azotem uprawianych roślin. Takim preparatem jest BlueN®, zawierający bakterie endofityczne, które zasiedlają tkanki roślin uprawnych i w nich dokonują asymilacji azotu (pobierz etykietę BlueN). 

Czym charakteryzuje się BlueN®?

BlueN® to produkt najwyższej jakości zawierający szczep bakterii Methylobacterium symbioticum SB0023/3, które w odróżnieniu od innych bakterii działają we wnętrzu rośliny. Po aplikacji na rośliny wnikają one przez aparaty szparkowe do wnętrza liści, w których namnażają się i korzystając z produkowanych przez rośliny związków organicznych, asymilują azot atmosferyczny. Dzięki temu dostępne dla roślin związki azotu trafiają od razu tam, gdzie roślina może je bezpośrednio wykorzystać.

Jakie korzyści daje stosowanie nawozu BlueN®?

BlueN®, który jest obecny na rynku już kolejny sezon, zbiera doskonałe opinie użytkowników, którzy go zastosowali. Zwracają oni uwagę nie tylko na zwiększenie plonu, ale także na to, że charakteryzuje je doskonała jakość, potwierdzona badaniami. Produkt ten ułatwia ekologiczne nawożenie azotem, ponieważ jego stosowanie nie wlicza się do puli azotu dostarczonej z nawozami. Produkt po otwarciu opakowania nadaje się do późniejszego zastosowania, jeżeli zadbamy o szczelne jego zamknięcie. Sprawdź jak przechowywać BlueN na stronie internetowej producenta.

Między innymi dlatego warto sięgnąć po preparat, który na polskim rynku oferuje dystrybutor produktu Chemirol, wiodący w kraju dostawca środków do produkcji rolnej.